Tumblelog by Soup.io
 • Sevenmen
 • severak
 • christopherckfi
 • dingens
 • flimmern-und-rauschen
 • inajaa
 • dzidator
 • Emisja
 • ciarka
 • grumpy
 • Fuckie
 • kg177
 • knusper
 • adzix69
 • cantstop
 • thereandbackagain
 • farthen
 • telegnom
 • stockholmsyndrome
 • guyver
 • tishka
 • bruxa
 • callitwhatyouwant
 • jayda-norton
 • Americanlover
 • ciacon
 • DavyJones
 • croiea
 • gemma
 • Carridwen
 • nocnapiesn
 • raffaele
 • doctorfrederickchilton
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

8942 dd13 500
8938 244d 500
8935 5fdb 500
8487 3cc4

Bitamina
Reposted bycytatybanshemake-me-feel-rightpoolunstrzepy
7509 3aa2 500
trzymam się
Reposted fromdojenka dojenka
Obawiam się, że nie mam bladego pojęcia o czym do mnie patrzysz, ale nie szukam materiału na żakiet. Jak krawcowi staje, taki materiał dostaje. Napraw mi słuchawki.
9519 ac4e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapariss pariss
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromborn2die born2die viamyslowyzlew myslowyzlew
8274 0005 500

TO CO? YOLO??
Carpe diem i takie tam 
0644 1f65 500
(radosna v.4)
Reposted fromlychnis lychnis viaoleonora oleonora
Reposted fromFlau Flau viateijakool teijakool
8021 2eac 500
Beer.
Reposted fromvolldost volldost viafupduck fupduck

December 05 2017

Reposted fromFlau Flau viaPaseroVirus PaseroVirus
Reposted fromantichris antichris viaPaseroVirus PaseroVirus
Kiedy kończyłeś gimnazjum to tak miałeś szanowny kolego Świtała?
7075 9a1e 500
Reposted bymichalkoziolsucznikburdeltataDer-KellerCiupusprengelbittepotatosvistaviolubisztosukoZoonk11pomoor100pTittyBoipolymorphicalexandersmith8805LaColiesopadepollorocknrollahologramus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl